PILGRIMAGE

KUWARESMA. PILGRIMAGE. DAANG-KRUS.¬†Nilakbay namin ng aking pamilya ang probinsiya ng¬†Laguna noong Marso 27, 2018. Pinili namin ang ilan sa mga Simbahang itinatag ni Padre¬†Juan de Plasencia, ang¬†founder¬†ng Simbahan at bayang¬†Taytay. Kabilang din sa binisita namin ang ilang kalapit na Simbahang pinagmisyunan ng mga kasamahan niyang Franciscano. Lakbay, panata, at pag-alaala kay Padre Juan de Plasencia, […]