Anunciata at Cofradia sa historya

fil-am-ruins

Nasa dalawang buwan pa lamang ng pagsasanay sa Balayan (Batangas) si Padre Pedro Chirino, isangĀ historian, noong 1591 nang hugutin siya para idestino sa Taytay at pamahalaan ito bilang unangĀ mission stationĀ ng Ordeng Jesuita sa gawing-Silangan ng Laguna de Bay. Isinalin sa mga Jesuita ang Parokya ng San Juan Bautista mula sa nagtatag at naunang namahalang mga […]