Taytay ni Juan

San Juan Bautista: 
Prekursor at Martir

Ni: Geofrei Angelo Cristobal

Ngayong taong 2022, ang Pilipinas ay pumasok na sa Ika-501 taon ng paggunita ng Kristiyanismo. 

Kaugnay nito, malugod na itinatampok ng Taytay ang iba’t ibang imahen ni San Juan Bautista bilang kaniyang mahal na Patron. Bahagi na ito ng tradisyon ng pamayanan ng Taytay. 

Ang mga naturang imahen ay malaon nang kapisan ng ating mga ninunong Taytayeño sa kanilang marubdob na debosyon, pananampalataya, at pagdiriwang ng kapistahan.

Atin silang kilalanin.

ANG UNANG IMAHEN

Si San Juan Bautista ay may imaheng binansagan na “Tata Anto” ng matatandang Taytayeño. Ito ay nakatanghal at nananahan ngayon sa San Juan Chapel ng Barangay ng San Juan. 

Ang Santong ito na nagisnan sa Taytay ay mayroong paukit na nakasulat na “1866” sa likod—tanda na kung anong taon ang pagkakagawa nito. 

Sa paglipas ng panahon ay may mga nabago sa naturang imahen.

Ang mga Kamay niya ay pinalitan ng replika upang mapangalagaan at maiwasan ang pagkasira ng mga ito lalo na sa panahon ng mga okasyong nahahawakan sa gitna ng pagdagsa ng maraming tao.

ANG IKALAWANG IMAHEN

Ang imaheng ito ang dating nakaluklok sa Altar ng lumang Simbahan ng Parokya. Walang makapagsabi kung sino ang gumawa ng imahen, at kung kailan at saan ito nagmula. 

Nang ibaba mula sa Simbahan, ang imahen ay may mga orihinal na kasama pang dalawang Sanctuary Angels na ngayo’y makikitang nasa Oratorio ng Amba, ang San Zacarias at Santa Isabel, Corazon de Jesus, at Corazon de Maria.

IKATLONG IMAHEN

Ang maliit na replikang ito ng imahen ni San Juan Bautista ay nasa pangangalaga ng San Juan Chapel. Ito ay kasabayan ng isang malaking imahen na matatagpuan din sa San Juan Chapel.

IKA APAT NA IMAHEN

Ito ang imahen na kasalukuyang nasa Simbahan ng Parokya ng Taytay. Iniluklok ito sa kaliwang Altahan nang ganap na matapos ang ikatlong Simbahang-bato na sinimulan noong 1962.

Noong 2017 ay ginawan ito ng replika upang siyang gamitin sa pagpuprusisyon.

Ang naturang imahen ay kahalintulad ng lumang imahen ng patrong San Juan Bautista ng Simbahan ng Quiapo.

IKA LIMANG IMAHEN

Ito ang replica ng matandang imahen ni San Juan Bautista na matatagpuan sa San Juan Chapel. Inilalabas ito para sa prusisyon ng basaan kapag “San Juan Paligo” kasunod ng pang-umagang Banal na Misa tuwing Kapistahan ng Hunyo 24.

Nasa ikatlong taon nang pansamantalang natigil ang mga tradisyunal na pampublikong pagdaraos ng kapistahan sanhi ng pandemya. Nawa’y makabalik na tayo sa normal na kilos at pamumuhay. Tinatanaw natin ang pag-asang mapasiglang muli ang ating pagdiriwang kalakip ang taos-pusong pananalig. 

Halinang manalangin kay San Juan Bautista na tulungan tayong magbalik-loob sa Diyos at magsisi sa ating mga Kasalanan. 

“Patron San Juan Tanglaw ka at Gabay
Dinggin ang Daing ng Bayan mong Hirang
Kami’y Idalangin sa Poong Maykapal
Ngayon at Magpakailanman!”

Viva SAN JUAN BAUTISTA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *