Taytay ni Juan

Taytay founded through reduccion

The reduccion or township IT IS important to become acquainted and familiar with the system reduccion a pueblo  employed by the Spaniards

Continue readingTaytay founded through reduccion

Teritoryo ng Filipinas 

  FILIPINAS – ito ang ating bansa. Alam ba natin kung hanggang saan ang sakop at saklaw nito? Susugin natin ang

Continue readingTeritoryo ng Filipinas 

Padre Diego de Oropesa, kapartner

Si Padre Juan Diego de Oropesa ay nagmula sa bayan ng Oropesa, probinsiya ng Toledo, España. Naging misyonerong Franciscano siya noong

Continue readingPadre Diego de Oropesa, kapartner

Taytay founded

(First posted November 14, 2014; Current post edited) P O S I T I O N   P A P E

Continue readingTaytay founded